ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Egy nyilatkozat az „orosz világ” (Russzkij Mir) tanításról Σημαία Ουγγαρίας

Egy nyilatkozat az „orosz világ” (Russzkij Mir) tanításról <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/hungary-flag-30x30-1.png" alt="Σημαία Ουγγαρίας"/>

„Az egész világ békéjéért, Isten szent egyházainak jólétéért és a mindenek egyesüléséért könyörögjünk az Úrhoz.”(Isteni Liturgia) Ukrajna 2022. február 24-i orosz inváziója egy ortodox keresztény hagyományú nép ellen elkövetett történelmi horderejű fenyegetésnek minősül. Az ortodox hívők számára még nagyobb aggodalomra ad okot, hogy az orosz Διαβάστε Περισσότερα…

Deklaratsioon „Vene maailma“ (Russkii mir) õpetuse kohta Σημαία Εσθονίας

Deklaratsioon „Vene maailma“ (Russkii mir) õpetuse kohta <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/estonia_flag_30x30.png" alt="Σημαία Εσθονίας"/>

„Palugem Issandalt rahu kogu maailmale, head seisu Jumala pühadele kogudustele ja kõikide ühinemist“ (Jumalik liturgia). Venemaa sissetung Ukrainasse 24. veebruaril 2022 on ajalooline oht rahvale, mis on osa õigeusklikust kristlikust traditsioonist. Veelgi murettekitavam on aga õigeusklikele see, et Vene Õigeusu Kiriku ladvik on keeldunud sissetungi Διαβάστε Περισσότερα…

Erklärung zur Lehre von der “Russischen Welt” (Ruskij Mir) Γερμανική σημαία

Erklärung zur Lehre von der “Russischen Welt” (Ruskij Mir) <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/germany_flag_30x30.png" alt="Γερμανική σημαία"/>

„Für den Frieden der ganzen Welt, für das Wohlergehen der heiligen Kirchen Gottes, und für die Einheit aller lasst uns zum Herrn beten. (Göttliche Liturgie) Die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 ist eine historische Bedrohung für ein Volk mit orthodoxer christlicher Διαβάστε Περισσότερα…

ΙΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ: ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ» ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΙΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ: ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ» ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Ιεροποιημένα έθνη και καθαγιασμένοι τόποι: εσχατολογία, εθνοφυλετισμός και γεωπολιτική, με αφορμή την πρόσφατη «Διακήρυξη» των ορθοδόξων θεολόγων Μια διακήρυξη δημοσιευμένη στις 13 Μαρτίου και υπογεγραμμένη από τους πιο επιφανείς ορθόδοξους θεολόγους του κόσμου καταδικάζει ως αιρετική τη διδασκαλία του Πατριαρχείου Μόσχας περί «Ρωσικού κόσμου» [Russkiy Διαβάστε Περισσότερα…

Une Déclaration de théologiens orthodoxes
sur l’enseignement du « Monde russe » (Russkii mir) Γαλλική σημαία

Publication originale sur le site orthodoxie.com
Une Déclaration de théologiens orthodoxes<br>sur l’enseignement du « Monde russe » (Russkii mir) <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/france-flag-30x30-1.png" alt="Γαλλική σημαία"/>

Introduction par les Coordonnateurs au nom du comité de rédaction À la suite de l’invasion inadmissible et horriblement destructrice de l’Ukraine par VladimirPoutine, les chrétiens orthodoxes du monde entier doivent faire face à une question difficile:comment une nation dont la majorité embrasse le christianisme orthodoxe Διαβάστε Περισσότερα…

Una dichiarazione sull’insegnamento del «mondo russo»  Ιταλική Σημαία

Una dichiarazione sull’insegnamento del «mondo russo»  <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/italy-flag-30x30-1.png" alt="Ιταλική Σημαία"/>

Una dichiarazione sull’insegnamento del «mondo russo»  “Per la pace del mondo intero, per la stabilità delle sante chiese di Dio e per l’unità di tutti, preghiamo il Signore” (Divina Liturgia) L’invasione russa in Ucraina, il 24 febbraio 2022, è una minaccia storica per un popolo Διαβάστε Περισσότερα…