ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το ιστολόγιο “πολυμερώς και πολυτρόπως” φιλοξενεί άρθρα που υποβάλλονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και που σέβονται τον σοβαρό θεολογικό διάλογο, την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του παρόντος ιστολογίου.

Όλα τα κείμενα αξιολογούνται από τη συντακτική ομάδα, η οποία έχει και την τελική ευθύνη για τη δημοσίευση ή μη των κειμένων. Το τυπικό μέγεθος του υποβαλλόμενου άρθρου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 1.000 λέξεις (κατ’ εξαίρεση, σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση, η έκταση του άρθρου μπορεί να φτάνει έως τις 1.500 λέξεις).  

Μπορείτε να στείλετε κείμενα, μαζί με ένα πολύ σύντομο βιογραφικό (2 – 3 προτάσεις) στον Συνεργάτη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Δρ. Ιωάννη Καμίνη, kaminisioannis@acadimia.org, με την ένδειξη “ιστολόγιο πολυμερώς και πολυτρόπως”. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι σε μονοτονικό (εκτός των πρωτότυπων αρχαίων παραθεμάτων) και σε μορφή Word.