Ασπρόμαυρο σχέδιο, άνδρας γράφει

Ποιοι είμαστε

Ο σκοπός του ιστολογίου μας
Ξεκινήστε

Το ιστολόγιο «πολυμερώς και πολυτρόπως» αποτελεί πρωτοβουλία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως ένας χώρος διαλόγου και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων για όσους θέλουν να σχολιάσουν επίκαιρα θέματα από θεολογική σκοπιά ή επιχειρούν την αναμέτρηση και τη συνάντηση της θεολογίας με τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο, όχι υποχρεωτικά ακαδημαϊκό κοινό. Έτσι το ιστολόγιο φιλοδοξεί να περιλάβει όχι μόνον κείμενα ακαδημαϊκού χαρακτήρα αλλά και όσα δοκίμια κρίνει ότι προάγουν την ορθόδοξη θεολογική αλλά και την ευρύτερη χριστιανική σκέψη. Ο τίτλος «πολυμερώς και πολυτρόπως» προέρχεται από τον εναρκτήριο στίχο της Προς Εβραίους Επιστολής. Με την αναφορά στο αποστολικό αυτό κείμενο, μακριά από κάθε αξίωση αυθεντικής ή αποκλειστικής ερμηνείας, δηλώνεται η πρόθεση του παρόντος ιστολογίου να υπηρετήσει την πολυφωνία και τον θεολογικό πλουραλισμό, να δεξιωθεί και να συνθέσει τις υπάρχουσες θεολογικές τάσεις. Μαζί με τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το ιστολόγιο σέβεται και τηρεί τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ενθαρρύνοντας τους αρθρογράφους του να αναζητήσουν και να αναδείξουν μέσα από την ορθόδοξη παράδοση τις κατάλληλες απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αναγνώστες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόψεις που εκφράζονται από τους συγγραφείς των επιμέρους άρθρων δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου και δεν πρέπει να συγχέονται με τις επίσημες δηλώσεις της Εκκλησίας.

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου λειτουργεί από το έτος 2000 ως ένα ανοιχτό εργαστήρι σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με τη διανόηση και την κοινωνία, οργανώνοντας, με τη μορφή του ανοιχτού πανεπιστημίου, ετήσιους θεματικούς κύκλους σπουδών, διεθνή σεμινάρια, συνέδρια και εκδόσεις. Πάγια επιδίωξη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών αποτελεί η συνεργασία και η σύμπραξη με άλλους φορείς και η από κοινού συζήτηση, με πνεύμα σεβασμού στην ετερότητα του καθενός, των μεγάλων προβλημάτων του καιρού μας. Από το 2014 η Ακαδημία αποτελεί αναγνωρισμένο από την Πολιτεία Ερευνητικό Κέντρο, ενώ από το 2017 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών (EuARe) . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εκδόσεις και τις δημόσιες εκδηλώσεις της Ακαδημίας, ο αναγνώστης μπορεί να επισκεφτεί τον οικείο ιστότοπο.

Το ιστολόγιο «πολυμερώς και πολυτρόπως» προάγει τον διάλογο και τη συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με την Ορθόδοξη θεολογία και παράδοση, με τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις, καθώς επίσης και με ζητήματα διαθρησκειακού διαλόγου. Οι απόψεις που εκφράζονται από τους συγγραφείς των επιμέρους άρθρων δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ