ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Deklaracja przeciwko doktrynie „rosyjskiego świata” (русский мир) Σημαία Πολωνίας

Deklaracja przeciwko doktrynie „rosyjskiego świata” (русский мир) <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/04/polland-flag-30x30-1.png" alt="Σημαία Πολωνίας"/>

„O pokój całego świata, stałość świętych Kościołów Bożych i zjednoczenie wszystkich do Pana módlmy się” (Boska Liturgia) Rosyjska inwazja na Ukrainę, rozpoczęta dnia 24 lutego 2022 roku, stanowi historyczne zagrożenie dla ludu przynależnego do prawosławnej tradycji chrześcijańskiej. Wiernych prawosławnych jeszcze bardziej niepokoi fakt, że hierarchia Διαβάστε Περισσότερα…

『ロシア世界』(ルースキー・ミール)教説に関する宣言 Σημαία Ιαπωνίας

『ロシア世界』(ルースキー・ミール)教説に関する宣言 <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/04/japan-flag-30x30-1.png" alt="Σημαία Ιαπωνίας"/>

「全世界の安和と、神の聖なる諸教会の堅立、および衆人の合一の為に主に祈らん」 (聖体礼儀の典礼文より 日本ハリストス正教会訳)2022年2月24日のロシアのウクライナ侵攻は、正教の伝統に生きる人々にとって歴史的な脅威です。正教の信者にとってさらに厄介なことに、ロシア正教会の高位聖職者層が、この侵略を認めることを拒否し、代わりに、ウクライナの『出来事』と『敵意』に照らした平和の必要性について漠然とした声明を発表し、『聖なるルーシ』の一部としてウクライナとロシアの人々の兄弟的な性質を強調し、『邪悪な「西」』の敵意を非難し、さらには『邪悪な「西」』への敵意を積極的に奨励する方法で祈るようにコミュニティに指示することさえしていることです。

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;

Είναι ο Πούτιν πραγματικά Χριστιανός; Για την κατανόηση αυτής της σύγκρουσης είναι αναγκαίο να απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήματα Η αιματηρή στρατιωτική εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία έφερε στο προσκήνιο μια σειρά από ερωτήματα που σχετίζονται με τις μακροχρόνιες θρησκευτικές του διασυνδέσεις και Διαβάστε Περισσότερα…

Egy nyilatkozat az „orosz világ” (Russzkij Mir) tanításról Σημαία Ουγγαρίας

Egy nyilatkozat az „orosz világ” (Russzkij Mir) tanításról <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/hungary-flag-30x30-1.png" alt="Σημαία Ουγγαρίας"/>

„Az egész világ békéjéért, Isten szent egyházainak jólétéért és a mindenek egyesüléséért könyörögjünk az Úrhoz.”(Isteni Liturgia) Ukrajna 2022. február 24-i orosz inváziója egy ortodox keresztény hagyományú nép ellen elkövetett történelmi horderejű fenyegetésnek minősül. Az ortodox hívők számára még nagyobb aggodalomra ad okot, hogy az orosz Διαβάστε Περισσότερα…

Deklaratsioon „Vene maailma“ (Russkii mir) õpetuse kohta Σημαία Εσθονίας

Deklaratsioon „Vene maailma“ (Russkii mir) õpetuse kohta <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/estonia_flag_30x30.png" alt="Σημαία Εσθονίας"/>

„Palugem Issandalt rahu kogu maailmale, head seisu Jumala pühadele kogudustele ja kõikide ühinemist“ (Jumalik liturgia). Venemaa sissetung Ukrainasse 24. veebruaril 2022 on ajalooline oht rahvale, mis on osa õigeusklikust kristlikust traditsioonist. Veelgi murettekitavam on aga õigeusklikele see, et Vene Õigeusu Kiriku ladvik on keeldunud sissetungi Διαβάστε Περισσότερα…

Erklärung zur Lehre von der “Russischen Welt” (Ruskij Mir) Γερμανική σημαία

Erklärung zur Lehre von der “Russischen Welt” (Ruskij Mir) <img class="image_after_title_url" src="https://www.polymerwsvolos.org/wp-content/uploads/2022/03/germany_flag_30x30.png" alt="Γερμανική σημαία"/>

„Für den Frieden der ganzen Welt, für das Wohlergehen der heiligen Kirchen Gottes, und für die Einheit aller lasst uns zum Herrn beten. (Göttliche Liturgie) Die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 ist eine historische Bedrohung für ein Volk mit orthodoxer christlicher Διαβάστε Περισσότερα…